Ga naar hoofdinhoud

Samenwerking Aerzen en Royal HaskoningDHV

Regelkamer waterzuivering

Aerzen en Royal HaskoningDHV zijn een samenwerking aangegaan voor de toepassing van Aerzen blowertechnologie in het Nereda waterzuiveringsproces van Royal HaskoningDHV.

Het Nereda-proces is ontworpen voor een energie-efficiënte, duurzame én economisch aantrekkelijke zuivering van zowel industrieel als communaal afvalwater. Volgens Global Water Intelligence (GWI) is dit proces wereldwijd de grootste doorbraak in watertechnologie in het afgelopen decennium.

Optimalisatie

De samenwerking van Royal HaskoningDHV met Aerzen en andere partners moet leiden tot een optimalisering en innovatie van machines en concepten. Zo kan Aerzen met haar geavanceerde blowertechnologie de footprint en operationele kosten van het Nereda-proces verder verlagen. Hiertoe ontwikkelen beide bedrijven geïntegreerde oplossingen.

Nereda-proces

Bij de conventionele reiniging van afvalwater ontstaat slib in de vorm van vlokken. Na de beluchtingsfase laat men de vlokken bezinken om vervolgens het gezuiverde water te onttrekken. Bij het Nereda-proces ontstaat slib echter in de vorm van korrels. Deze bezinken aanmerkelijk sneller dan vlokken. Dit betekent dat het Nereda-proces veel minder tijd vraagt en bovendien in veel kleinere installaties kan worden uitgevoerd.

Energiezuinig

De energiekosten kunnen zo tot de helft worden teruggebracht. Het ruimtebeslag van een Nereda-installatie is slechts 25% vergeleken met een conventionele waterzuivering. Dit alles leidt tot aanzienlijke besparingen in de operationele kosten. De energiezuinige Aerzen blowers kunnen die kosten nog verder reduceren.

Kaumera

Uit het slib van het Nereda-proces wordt bovendien de biopolymeer ‘Kaumera’ gewonnen. Hiertoe is in Zutphen een extractie-installatie gebouwd. Kaumera kan als grondstof worden ingezet in diverse industrieën. Bijvoorbeeld als coating voor papier of meststoffen, voor de uitharding van beton en in brandwerende producten. Deze toepassingen zijn momenteel in de onderzoeksfase. Royal HaskoningDHV werkt hiertoe samen met onder meer TU Delft, STOWA, Chaincraft en de waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe. Zo levert het Nereda-proces niet alleen een bijdrage aan de circulaire economie, maar kan het ook opbrengsten genereren.

Projecten

Wereldwijd werkt Royal HaskoningDHV aan zo’n 80 Nereda-projecten waarvan er 40 inmiddels operationeel zijn en de rest zich nog in de ontwerp- of bouwfase bevindt. Veel van deze projecten zijn samen met Aerzen gerealiseerd. In Nederland gaat het om meer dan 10 projecten.

AERaudits

Aerzen voert bij deze projecten haar AERaudits uit. Op basis van de analyse en evaluatie van bestaande en nieuwe installaties kunnen beluchtingsprocessen worden geoptimaliseerd. Vaak gebeurt dit door de juiste combinatie van machines te kiezen en deze met het AERsmart-systeem optimaal aan te sturen.

Meer over Aerzen Nederland BV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.