Ga naar hoofdinhoud

Pagina 22 van: Bulk #7-2021

22 december 2021 Tekst: Ir P. van der Kooi, BSE (Bulk Solids Engineering) 7 / Opslag in Afrika nog steeds. Dergelijke opslagsys- temen leveren niet vaak problemen op. Bij de moderne opslagsystemen in onze geïn- dustrialiseerde wereld (a....