Gegevens extra deelnemers Duurzame Droogenergiedag