Ga naar hoofdinhoud

Het Atex Forum op Solids

Op woensdag 5 oktober presenteert Solids in samenwerking met Adinex NV een attractief seminarprogramma met speciale aandacht voor trends en ontwikkelingen in Atex 95 en 137.

Coördinator Filip Verplaetsen heeft een interessante mix van sprekers bereid gevonden om op het Atex Forum een bijdrage te leveren. Zij brengen onderwerpen aan het licht op het gebied van explosieveiligheid, aanvaardbaar risico en stofexplosiekarakteristieken. De insteek van de seminars is het op een toegankelijke manier verschaffen van praktische informatie voor zowel directie en management als voor engineers, inkopers, onderhoudsmanagers en technische verantwoordelijken.

Stichting Atex
In deze presentatie wordt door Gerdian Jansen de Atex richtlijnen (de sociale-, maar ook de economische richtlijnen) op een praktische manier toegelicht. Het belang van het explosieveiligheidsdocument wordt naar voren gebracht en er wordt benadrukt dat voor het opstellen ervan enige deskundigheid noodzakelijk is. Stichting Atex heeft daarom meegewerkt aan het opstellen van een leerprogramma en examinering voor persoonscertificering Atex (Atex deskundige), wat ook in de presentatie uiteengezet zal worden.

Adinex NV
Filip Verplaetsen zal een presentatie geven vanuit Adinex; hoe gevaarlijk zijn uw producten? En het belang van stofexplosiekarakteristieken. In deze voordracht wordt duidelijk gemaakt hoe de verschillende stofexplosiekarakteristieken kunnen worden gebruikt voor het bepalen van het stofexplosierisico. Hierbij wordt het belang van een representatief stofstaal niet uit het oog verloren.
Er wordt tevens stilgestaan bij de invloed van procesparameters zoals temperatuur, vochtgehalte, korrelgrootte, etc. op het explosierisico.

Stuvex/ISMA
Deze presentatie wordt gegeven door Ake Harmanny en hij gaat in op het begrip “aanvaardbaar risico”. In het kader van Atex dienen bedrijven, waar er een mogelijk gas- of stofexplosierisico is, een explosieveiligheidsdocument op te stellen. Belangrijk onderdeel hiervan is de risicoanalyse. Tevens dienen, op grond van de risicoanalyse, maatregelen genomen te worden om te komen tot een aanvaardbaar risico. Wanneer zijn maatregelen nodig? Kan er volstaan worden met preventieve maatregelen? Of dienen ook beveiligingen, zoals drukontlasting of onderdrukking voorzien te worden?

Fike Europe
Jan Heijnen zal tijdens dit seminar leren hoe de apparaten op te sporen waarin het (stof)explosierisico het grootst is. Passende maatregelen worden besproken om dit risico en de gevolgen ervan te beperken en op een aanvaardbaar niveau te brengen. De kans op schade aan uw kostbare installatie, door een explosie, is dan het kleinst en uw productie het grootst.

Keller Lufttechnik
Wie is verantwoordelijk voor welke informatie bij het engineeren van een ontstoffingsinstallatie voor explosieve stoffen? Welke input moet de eindgebruiker brengen en wat dient de constructeur aan zijn klant af te leveren? Tijdens deze uiteenzetting wordt door Hans Boels toegelicht welke basisgegevens er nodig zijn om een risicoanalyse op te stellen en hoe de juiste beveiligingsmaatregelen worden gekozen.

Bezoekers van Solids hebben de mogelijkheid kosteloos aan te sluiten bij de bovenstaande lezingen en presentaties

Zie hier het programma voor het Atex Forum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.