Ga naar hoofdinhoud

Hoe ga je om met gevaarlijke stoffen op de werkvloer?

Hoe ga je om met gevaarlijke stoffen op de werkvloer?

Een van de meest voorkomende gevaren op de werkplek is het gebruik, de behandeling en de opslag van gevaarlijke stoffen. Ze kunnen het lichaam binnendringen via inademing, inslikken, injectie of absorptie. Hoewel de werkplek nu veiliger is dan de afgelopen 50 jaar, komen vergiftigingen en ander letsel door gevaarlijke stoffen nog steeds voor. Blootstellingsniveaus vormen een belangrijke indicator voor de gevaren op de werkplek. 

Loodvergiftiging wordt bijvoorbeeld in verband gebracht met het inademen van looddampen, terwijl stof van bewerkingen als slijpen, frezen, schuren en slopen ernstige ziekte kan veroorzaken. Hetzelfde geldt voor vloeistoffen, waaronder schoonmaakmiddelen en kankerverwekkende stoffen, die kanker kunnen veroorzaken. Daarnaast zijn er tegenwoordig zowel gassen, zoals chloor, als biologische agentia zoals bacteriën, virussen, schimmels en schimmels in gewone werkomgevingen. Chloor wordt bijvoorbeeld veel gebruikt in de waterbehandeling, terwijl het een extreem agressief gas is dat ernstige longschade kan veroorzaken. 

Het is daarom belangrijk om bij je werkplaatsinrichting rekening te houden met de gevaarlijke stoffen. Gebruik ook de volgende tips om veilig met deze stoffen om te gaan op de werkvloer. 

Opleiding en autorisatie 

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat het personeel de risico’s begrijpt van gevaarlijke stoffen waaraan zij kunnen worden blootgesteld. Beheersmethoden zullen niet volledig effectief zijn als het personeel niet weet hoe ze deze op de juiste manier moeten gebruiken, bijvoorbeeld bij morsen of het belang van het melden van storingen begrijpen. Het personeel moet volledig op de hoogte zijn van het gebruik van apparatuur en van de noodprocedures voor de werkplek. Autorisatie voor het gebruik van gevaarlijke stoffen moet tot een minimum worden beperkt en er moeten registers worden bijgehouden met een lijst van geautoriseerd gebruikspersoneel en de veiligheidstraining die zij hebben gevolgd.

Beheersing

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen moet worden voorkomen als dit redelijkerwijs mogelijk is. Werkgevers zouden moeten overwegen om het proces te elimineren, zodat de gevaarlijke stof niet nodig is of wordt gegenereerd. Als dit niet mogelijk is, moet de werkgever ervoor zorgen dat de gevaarlijke stof wordt vervangen door een veiliger alternatief. Als dit niet mogelijk is, moet een beoordeling worden uitgevoerd en moeten controlemethoden worden vastgesteld met behulp van een of meer van deze maatregelen:

  • Het omsluiten van het proces
  • Zorgen voor een goede ventilatie
  • Gebruik van werksystemen en behandelingsprocedures die de kans minimaliseren dat materialen morsen, lekken of anderszins ontsnappen
  • Vermindering van het aantal blootgestelde werknemers of de duur van hun blootstelling

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat een passende beoordeling van de risico’s voor de gezondheid van werknemers wordt uitgevoerd. Werknemers hebben ook de verantwoordelijkheid om eventuele problemen veroorzaakt door gevaarlijke stoffen die op de werkplek worden gebruikt, aan hun werkgever te melden. Chemische rapportagesoftware kan dit proces stroomlijnen.

Veiligheidsborden

Fabrikanten en leveranciers moeten stoffen en mengsels labelen die chemische gevaren kunnen veroorzaken in overeenstemming met de voorschriften voor indeling, etikettering en verpakking (CLP). De gevaarlijke eigenschappen van deze stoffen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van hun waarschuwingsetiket op de opvangbakken en de werkgever moet voor elk van hen een gegevensblad en beoordeling verstrekken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.