Over Bulk

 

Multimediaal

Doelgroep

Vakblad

‚ÄčBulk: facts and figures

Website en nieuwsbrief

Kennispartner

Content marketing

 

Multimediaal

Bulk is een multimediaal merk van Eisma Industriemedia in Doetinchem. Bulk bestaat uit vakblad Bulk, de websites www.bulkgids.nl en www.bulk.today en een wekelijkse e-mail nieuwsbrief. Behalve de reguliere edities van vakblad Bulk verschijnen jaarlijks twee speciale uitgaven: Stofbestrijding (in het voorjaar) en Haven op- en overslag (in het najaar). Ook organiseert Bulk seminars.

Doelgroep
Bulk richt zich op de voedingsmiddelenindustrie, chemie, farmacie, agro-industrie en minerale industrie, en focust daarbij op verwerking van stortgoederen (solids). De lezers/gebruikers van Bulk zijn plantmanagers, chefs productie, procestechnologen, technische directies, ontwerpers en constructeurs die zich dagelijks bezighouden met de handeling & processing van solids. Bulk brengt hen op de hoogte van wat, wie en hoe in de stortgoedmarkt. De lezers/gebruikers van Bulk zijn praktisch ingestelde techneuten die binnen hun DMU’s wezenlijke bijdragen leveren aan de ontwikkeling en optimalisering van productieprocessen.

Vakblad
Vakblad Bulk verschijnt zeven keer per jaar in een oplage van 6.000 exemplaren, waarvan er zo’n 30% in België wordt verspreid. Vakblad Bulk is geregistreerd bij HOI (Het Oplage Instituut). Dat betekent dat de oplage en verspreiding van Vakblad Bulk door een onafhankelijke instantie worden gecontroleerd. 

De onderwerpen die in Vakblad Bulk aan de orde komen, zijn onder te verdelen in drie categorieën:

• intern transport (pneumatisch transport, bandtransport, elevatoren, etc.)
• opslag (silo’s, big bags, verpakken, etc.)
• unit operations (malen, zeven, drogen, koelen, etc.).

Gezien de breedte van de lezersmarkt wordt in elke uitgave aan deze categorieën aandacht gegeven. De artikelen hebben een technologische, toepassingsgerichte insteek, en informeren professionals over de velerlei productiemiddelen en utilities in de procesindustrie.
Vakblad Bulk belicht ook onderwerpen die aan intern transport, opslag en unit operations zijn gerelateerd, zoals wegen & doseren, meet- en regeltechniek, procesautomatisering, energiebesparing en milieu & veiligheid.
Vakblad Bulk publiceert daarnaast over economische ontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, aanstaande vakbeurzen (bijv. Easyfairs Solids en Industrial Processing), studiereizen, seminars en productinnovaties.

Elk voorjaar verschijnt de uitgave ‘Stofbestrijding’, over de beheersing en bestrijding van stofemissies en de ontstoffing van productieprocessen. Deze uitgave gaat als bijlage ook mee met twee zusterbladen van Bulk: De Molenaar en Magazine Recycling Benelux.
Elk najaar verschijnt de uitgave ‘Haven op- en overslag’, een publicatie die zich richt op de handling & storage van bulk (stortgoederen) in en om havens.

Website en e-mail nieuwsbrief
De website www.bulkgids.nl en Bulk.today worden op een dagelijkse basis geactualiseerd en bieden daarmee de stortgoedverwerkende industrie continu relevante informatie over de ontwikkelingen in de markt. Ook kan men op bulkgids.nl de afgelopen edities van vakblad Bulk digitaal doorbladeren. Bulkgids.nl beschikt daarnaast over een leveranciersregister van meer dan duizend toeleveranciers aan de stortgoedverwerkende industrie. Van elke van deze leveranciers treft men de NAW-gegevens aan, de digitale contactgegevens en het leveringsprogramma (producten en merken).
1x per week verschijnt een e-mail nieuwsbrief met het belangrijkste nieuws dat op de website is gepubliceerd. Ook verzorgt Bulk thematische nieuwsbrieven, waarbij het accent op een specifiek onderwerp ligt, zoals wegen & doseren, stofbestrijding of een belangrijke vakbeurs.

Kennispartner
Bulk is kennispartner van de beursorganisaties VNU Exhibitions Europe, Easyfairs België en Easyfairs Nederland. Ook werkt Bulk samen met opleidingsinstituten zoals Technotrans voor wat betreft de ontwikkeling van seminars voor de procesindustrie. Bulk is actief lid van de Nederlandse Werkgroep Drogen (NWGD).

Content Marketing
Een groeiende activiteit is 'Content Marketing': de levering aan bedrijven van (website) teksten, brochures en persberichten. U kunt hier meer informatie vinden.

BULK Menu

x

Mis niet langer het laatste nieuws

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven