Ga naar hoofdinhoud

Engels Logistiek BV

Volgens Engels Logistiek BV zijn milieu en logistiek onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door slim ontworpen productdragers en verpakkingen creëren we besparingen en duurzaamheid. Glas, oud papier of versleten batterijen beginnen als afval, maar na een correct transport en verwerking vinden ze weer een bestemming als bruikbaar materiaal. Door het leveren van afvalbakken en afvalcontainers die scheiden aan de bron stimuleren en het afval in rekening brengen aan de gebruiker, helpen we de gemeenschap bij het bereiken van hogere recyclingpercentages en het besparen van CO2-uitstoot.

Bezoekadres

Park Forum 1139
5657 HK EINDHOVEN
Nederland

Telefoonnummer
040-26 29 222

E-mailadres
[email protected]

Website
https://www.engelslogistiek.nl